Bharatanatyam
A display of visual geometry - a sensual and divine experience
Performing Artistes in
INDIA
PONDICHERRY
PONDICHERRY
Ananda Balayogi Bhavanani
Guru: Adyar K Lakshman
25, 2nd Cross, Ayyanar Nagar
Pondicherry 605013
Ph: (0413) - 2241561
e-mail: yognat@india.com

Bakthan A (Vaithinathan)
"Bharatha Kala Mandalam"
92 Aurobindo Street
Pondicherry 605001
Ph: (0413) - 2335964

Devasena B
25, 2nd cross, Ayyanar Nagar
Pondicherry 605013
Ph: (0413) - 2241561
e-mail: yognat@india.com

Dhaliya Sagayaraj
"Pudhuvai Bharatanjali Natyalaya"
No.38, 2nd Mainroad, Marial Nagar
Reddiar palayam, Puducherry 605010
Ph: 0413-2292555
Mobile: 9894288224
email: india@ukdancers.com

Gayathri T C
No.17,Chellan Nagar
Pondicherry 605011
Ph: ( 0413) - 2339257
e-mail: MAYURIGAYATHRI@REDIFFMail.com

Nanthini Dominique
Guru: Samyuktha Varadarajan
"Srivarnisa Kalalaya"
Muthialpet, Pondicherry
Ph: (0413) - 2237072
Mobile: +91 9842331746
e-mail: violetsfun@gmail.com

Naresh Kumar R
"Bharatiyar Palkalaikoodam"
37, II Cross, Vengata Nagar
Pondicherry 605011

Raghunath Manet,
Vassanty Manet
"Tala Sruti"
24, Romain Rolland St
Pondicherry 605001
Ph: (0413) - 2223864
e-mail: raghunathmanet@yahoo.com

Sunitha R
(Lecturer - Bharathiar Palkalai Koodam)
29, Kalyanasundaram Street
Ananda Nagar
Pondicherry 605009
Ph:(0413) - 2371380
e-mail: rsunithaus@yahoo.com

Bharatanatyam - Pondicherry
Address Bank