Follow us

Chhau
Shadows and mystery; the stealthy hunt
Performing Artistes in
INDIA
ORISSA
MAYURBHANJ CHHAU
Anasuya Jena, Pratima Khuntia
Laxmimani Mohanta, Sangeeta Panda
C/o "Guru Gangadhar Pradhan Foundation"
64, Kharavela Nagar, Unit 3
Bhubaneswar 751001
Ph: (0674) - 2390422

Basanta Kumar Mohanta, Bijaya Kumar Bindhani
Debasis Mohanta, Kamal Lochan Mohanta
C/o "Guru Gangadhar Pradhan Foundation"
64, Kharavela Nagar, Unit 3
Bhubaneswar 751001
Ph: (0674) - 2390422

Ileana Citaristi
"Art Vision"
1965, Bindusagar (W)
Bhubaneshwar 751002
Ph: (0674) - 2433779
Fax: (0674) - 2433779
e-mail: ileana5@hotmail.com

Pradyumna Kumar Mohanta, Saroj Kumar Mohanta
Satyajit Tipiria
C/o "Guru Gangadhar Pradhan Foundation"
64, Kharavela Nagar, Unit 3
Bhubaneswar 751001
Ph: (0674) - 2390422

Preeti Patnaik
64/A, "Matruchhya", Patel Marg
Jatni, Orissa 752050
Ph: (0674) - 2490762
e-mail: preetipatnaik@rediffmail.com

Sadasiv Pradhan, Gour Mohan Mohanta
"Guru Gangadhar Pradhan Foundation"
64, Kharavela Nagar, Unit 3
Bhubaneswar 751001
Ph: (0674) - 2390422

Saswat Joshi
"Lasyakala"
Rushi Prasad, Mahatab Road, Lingaraj Nagar Lane 2
Old Town, Bhubaneswar 751002
Mobile: +91 9178297771 / 9861332434
e-mail: saswat.joshi@gmail.com

Sujit Kumar Mohanta, Trilochan Mohanta
Uttam Kumar Mohanta
C/o "Guru Gangadhar Pradhan Foundation"
64, Kharavela Nagar, Unit 3
Bhubaneswar 751001
Ph: (0674) - 2390422

Chhau troupes of Mayurbhanj: http://mayurbhanj.nic.in/chhautroups.htm

Chhau - Orissa

Address Bank