Organisations in
INDIA
KERALA
KOCHI
"Chavara Cultural Centre"
Chavara Centre Road, near South Railway Station
Karikkamuri, Kochi - 682011
Ph: (0484) - 368443

"Cochin Cultural Centre"
Sharath Kumar S
Souhardham, Manikkath Road
Ernakulam, Kochi 682016
Ph: (0484) - 353732 / 368153

"Kerala Fine Arts Society"
Fine Arts Avenue
Foreshore Road, Kochi 682016
Ph: (0484) - 352730

"Rasikapriya"
Balananda Bhavan
Chittoor Road, Kochi 682011

"Society Dharani"
Shyamala Surendran
Dr.Palpu Lane,  S R M Rd
Kochi 682018
Ph: (0484) - 2401143 / 2401400
e-mail: shyamalasurendran@yahoo.com / societydharani@gmail.com

KOZHIKODE
"Art India"
F4-146, KSHB Colony
P O Marikunnu
Kozhikode 673012
Ph:(0495) - 370547

PALAKKAD
“Kalasagar”
Rajan Poduval (Secretary)
Kavalappara
Shoranur, Palakkad
Kerala 679523
Ph: (0466) - 2224153 / (044) - 24865317
Mobile: 0928310 9995
e-mail: kalasaagar@gmail.com

“Swaralaya”
Ajayan T R
Joshila, West Yakkara
Palakkad 678 001
Ph: (0491) - 2534962, 2523396 / 2880218
Fax: (0491) - 2524111
e-mail: jajay@vsnl.com

PAYANNUR
"Bhaaskara"
Art & Education Trust
Payannur, Kerala 670307
C/o Bharata Kalanjali
22, Jeevaratnam Nagar
Chennai 600020
Ph: (044) - 4911125
e-mail: bkalanjali@eth.net

THIRUVANANTHAPURAM
"Bharatha Music, Dance Inst. & Research Center"
C-4, Shanti Nagar
Shopping Complex, Press Rd.
Thiruvananthapuram 695001

"Department of Tourism"
Govt. of Kerala, Park View
Thiruvananthapuram 695033
Ph: (0471) - 322547
Fax: (0471) - 322279
e-mail: deptour@vsnl.com

"Kutiyattam Kendra" (Centre for Kutiyattam)
Central Sangeet Natak Akademi
TC No. 27/967, Near Lok Adalat
Athani Lane, Vanchiyoor Post
Thiruvananthapuram, Kerala 695 035
Ph: (0471) – 2474987
Ph/Fax: (0471) - 2574987
e-mail: kutiyattamkendra@gmail.com

"Soorya Stage & Film Society"
Soorya Krishnamoorthy
Chaitanya, Thycaud
Thiruvananthapuram 695014
Ph: (0471) - 2323536
Fax: (0471) - 2323558
e-mail: soorya@asianetindia.com
sooryakrishnamoorthy@hotmail.com

“Sri Chithira Thirunal Smaraka Sangeetha
Natya Kala Kendram”
Dharmalayam Krishnan Nair
TC 25 / 480, Padma Vilasam Rd
Fort, Thiruvananthapuram 695023
Ph: (0471) - 461190


Dance Complements
Address Bank