February 24, 2012 Bangalore
Dancer: B Shamika
Guru: Dr. Suparna Venkatesh, Sai Arts International
Venue: ADA Ranga Mandira
Time: 6.15pm
Dance form: Bharatanatyam
Info: suparna_u@hotmail.com


February 26, 2012 Mumbai
Dancer: Suhani Dhanki
Guru: Sandhya V Purecha
Time: 10am
Venue:  Yashwantrao Chavan Pratishthan, G J Bhosle Marg, Near Sachivalaya, Mumbai 400021
Dance form: Bharatanatyam
Contact: Nutan Dhanki 9870185185, Bhavna C Shah 9869205891

Arangetrams - Monthwise listing