June 5, 2015 Chennai
 
Dancer: Vallabhi Chellam
Guru: Parvathi Ravi Ghantasala, Kala Pradarshini
Time: 6.30pm
Venue: Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore
Dance form: Bharatanatyam
Info: parvathi.ravi.ghantasala@gmail.com

June 18, 2015 Chennai
 
Dancer: Dakshina Gopi
Guru: Parvathi Ravi Ghantasala, Kala Pradarshini
Time: 6.15pm
Venue: Rani Seethai Hall
Dance form: Bharatanatyam
Info: parvathi.ravi.ghantasala@gmail.com


Arangetrams - Monthwise listing