November 29, 2015 Chennai
 
Dancer: Shreya. V
Guru: Mrinalini Thiagarajan
Time: 6:01 pm
Venue: Vani Mahal, Main Hall, Chennai
Dance form: Bharatanatyam
Info: natyanrit@gmail.com / 9841265361
Arangetrams - Monthwise listing