Sarasalaya presents
Sarasa Natya Mala
Bharatiya Vidya Bhavan
Feb 20 - 22, 2015 Chennai

January 24, 2015                                                                            

Sarasalaya presents SARASA NATYA MALA, its third annual dance festival in memory of Guru K.J. Sarasa.

Dates: Feb 20 22, 2015
Venue: Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore

Feb 20:

6pm: Students of Sarasalaya
Shanmugha Sundaram
Rhadha

Feb 21:
     
5pm: K.P. Rakesh (Kalakshetra) 
6pm: Gayathri Sritharan, Switzerland (Disciple of Krishanbhavani Sritharan)
7.15: Lakshmi Viswanathan

Feb 22:
    
5pm: Sudharma Vaithiyanathan (Disciple of A. Lakshman)
6pm: Lavanya Ananth
7.15: Indra Rajan

Artistic Director: Shanmugha Sundaram
Mobile: +91 98400 97270
e-mail: kshanmugha@hotmaii.com