Sarasalaya presents
Sarasa Natya Mala
Bharatiya Vidya Bhavan, 5pm
Feb 19 - 21, 2017 Chennai

January 30, 2017

Sarasalaya presents the fifth edition of Sarasa Natya Mala in memory of Guru KJ Sarasa, under the artistic direction of her disciple Shanmuga Sundaram.

- Feb 19

Madhumita Sriram

Shanmugha Sundaram

Padmini Ravi
5pm: Madhumita Sriram
6.15pm: Shanmugha Sundaram and students of Sarasalaya
7.30pm: Padmini Ravi


- Feb 20

Harshavardhini & Prishavardhini

Narthaki Nataraj

Sathyanarayana Raju
5pm: Harshavardhini & Prishavardhini
6.15pm: Narthaki Nataraj
7.30pm: Sathyanarayana Raju


- Feb 21

Mathangi Vignesh

Ashwini Vishwanathan

G Narendra & Avigna Dance Ensemble
5pm: Mathangi Vignesh
6.15pm: Ashwini Vishwanathan
7.30pm: G Narendra & Avigna Dance Ensemble

Venue: Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore, Chennai
All are welcome.

Info: kshanmugha@hotmail.com / 98400 97270