ABHAI presents
Abhai Pravasi Utsavam for NRIs
Vani Mahal, 6pm
August 10 & 11, 2018 Chennai

July 19, 2018Info:
Ph: (044) - 24994751/ 8903717751
e-mail: abhaichennai@gmail.com
Website: www.abhai.org.in