Sarasalaya presents
Sarasa Natya Mala
Bharatiya Vidya Bhavan, 5pm
Feb 16-18, 2019 Chennai

Feb 11, 2019

Sarasalaya presents its 70th year platinum jubilee SAMARPANAM to late Guru KJ Sarasa by presenting its 7th annual festival SARASA NATYA MALA

Feb 16
5pm: Bharatanatyam by students of Sarasalaya - Urmila Sathyanarayanan, Srekala Bharath, Lakshmanaswamy, Sailaja
Bio-pic on Guru KJ Sarasa
6pm: Award function - the awardees are: Madurai R Muralidharan, Sethumadhavan, Chitrambhari Krishnakumar, Preethi Mahesh, Ashwini Vishwanathan, Manasvini Ramachandran, Geethika Sree
6.45pm: Bharatanatyam by Priya Murle - PANCHATURAM (breaking the bonds)
7.30pm: Bharatanrityam by Mahati Kannan and Nrithyodaya

Feb 17
5pm: Bharatanatyam by students of Sarasalaya, Kavitha Ramu & Shanmugha Sundaram
Bio-pic on Guru KJ Sarasa
6pm: Award function - the awardees are: Aniruddha Knight (Chennai), Krishnabhavani Sritharan (Switzerland), Bharathi Avireddy (Germany), Parameswary T Harinarayanan (Malaysia), V Savithry Vellaithan (Malaysia), Sowmya Govind Naidu (Qatar), Jai Quehaeni
6.30pm: Odissi by Ramli Ibrahim & Geethika Sree
7.15pm: Bharatanatyam by Suhasini Maniratnam
7.45pm: Mohiniattam by Gopika Varma

Feb 18
5pm: Bharatanatyam by senior students of Sarasalaya: Lavanya Ananth, Lavanya Shankar, Varsha Suresh, Ramya Rajeshkumar, Divyatha Arun, S Janaki
Bio-pic on Guru KJ Sarasa
6pm: Award function - the awardees are: Sushama Ranganathan, N Sigamani, Randhini & Roshini, Mayuram T Vishwanathan, L Narendra Kumar, Sankaranarayanan, Chinnamannur Krishnakumar
6.30pm: Bharatanatyam by Chitra Visweswaran
7.30pm: ABHAI repertoryAt: Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore, 5pm. All are welcome.
Info: 98400 97270 / shanmugha23@gmail.com