Kathak
Graceful twirls, breathtaking footwork, tantalising expressions

Performing Artistes in
INDIA
TAMIL NADU
CHENNAI
Jigyasa Giri
"Devaniya"
7, Tandavarayan Street, First floor
(off Santhome High Road), Santhome
Chennai 600004
Mobile: 97909 10664
e-mail: kathak@devaniya.com

Krishnakshi Sharma
# M 104 / 2, 30th Cross St
Kalakshetra Colony
Besant Nagar
Chennai 600090
Ph: (044) - 24903416
e-mail: puwali33@hotmail.com

Lakshmi Kannan
"Jathiswaraalaya" (Academy of Dance & Music)
39/6 Sundareswarar St
Mylapore, Chennai 600004
Mobile: 98414 10517 / 98410 04269
email: lakshmivn@yahoo.com / jathiswaraalaya@gmail.com

Swapna Rastogi
"Natwari"
2/55, R.E. Apartments, Anna Colony
Besant Nagar, Chennai 600090
Ph: (044) - 24913090
e-mail: rastogi_swapna@rediffmail.com

Swetha Ramesh
24, Abhinaya Apts
41, 1st Avenue, Sastri Nagar
Chennai 600020
Ph: (044) - 24916777 / 24916698

Kathak- Tamilnadu

Address Bank