Nangiarkoothu
Performing Artistes in
INDIA
KERALA
IRINJALAKUDA
Kapila Venu
Guru: Nirmala Paniker
Ammanur Chakyar Madhom
Irinjalakuda 680121
Ph: (0480) - 2825559
e-mail: kapikutty@gmail.com

Nirmala Paniker
"Natanakaisiki"
Ammanur Chakyar Madhom
Irinjalakuda 680121
Ph: (0480) - 2825559
e-mail: nirmala-Paniker@yahoo.com

THIRUVANANTHAPURAM
Kalamandalam Sindhu
TC 52/1553 (3) Harivaram
Industrial Estate PO
Studio Road, Thiruvananthapuram 695019
Ph: (0471) 2340079
Mobile: 9946260812
e-mail: mail.natyamandapa@gmail.com

TRISSUR
Shailaja C K
Kailas, Cheruthuruthy
Trissur 679531

Usha Nangiar
Kuzhuppilli Matham
Chathakudam, Valachura P O
Urakam, Trissur 680562
Ph: (0487) - 2344489Nangiarkoothu - Kerala

Address Bank