INDIA
KERALA
IRINJALAKUDA
Nirmala Paniker
"Natanakaisiki"
Ammanur Chakyar Madhom
Irinjalakuda 680121
Ph: (0480) - 2825559
e-mail: nirmala-Paniker@yahoo.com

Venu G
"Natana Kairali"
Ammanur Chakyar Madhom
Irinjalakuda 680121
Ph: (0480) - 2825559
e-mail: venuji@sathyam.net.in

KOZHIKODE
Kalamandalam Saraswati
"Nrityalaya"
19/342A, Chembakam
Thazham Paramba
Chellapuram
Kozhikode 673002
Ph: (0495) - 2302886 / 2765080

SHORNUR
Kalamandalam Gopi
"Kerala Kalamandalam"
Vallathol Nagar, Cheruthuruthy P O
Shornur, Kerala 679531
Ph: (0492) - 2622418

THIRUVANANTHAPURAM
Daksha Sheth
AARTI (Academy for Arts Research, Training and Innovation)
“Daksha Sheth Dance Company”
Post Box 4010, Vevila Temple
Ookode Junction, Nemom
Thiruvananthapuram 695020
Ph: (0471)-2390101 (office) / 2390103 (res)
Fax: (0471) - 2390102
e-mail: dsdanceco@gmail.com

TRISSUR
Kalamandalam Kshemavathy
Guru: Muthuswami Pillai
"Kerala Kala Mandiram"
Tiruvambadi, Trissur 680001

Usha Nangiar
Kuzhuppilli Matham
Chathakudam, Valachura P O
Urakam, Trissur 680562
Ph: (0487) - 2344489
In the Limelight

Address Bank