Parshwanath temple, Ranakpur
Photo: Lalitha Venkat