Chennai January Season performances 
by Lalitha Venkat, Chennai 
e-mail: lalvenkat@yahoo.com 
 
 

January 4, 2004 @ Narada Gana Sabha   
SHRINGARA VAIBHAVAM - a dance presentation by Geeta Chandran, New Delhi January 5, 2004 @ Y G P Auditorium for Bharat Kalachar 
Bharatanatyam duet by G Narendra and Mahalakshmi, Chennai  January 6, 2004 @ Y G P Auditorium for Bharat Kalachar 
Hasya, a dance theatre production by Indira Kadambi, Chennai  January 8, 2004 @ Narada Gana Sabha 
Bharatanatyam by Prateesha Suresh, Bangalore 

Odissi by Ileana Citaristi, Bhubaneswar January 10, 2004 @ Bharatiya Vidya Bhavan for Kartik Fine Arts 
Kuchipudi by Shanta Rati Misra, Mumbai    


January 11, 2004 @ Krishna Gana Sabha 
Navarasa the Expressions of Life, dance drama by Ananda Shankar Jayant and group, Hyderabad    

January 11, 2004 @ Krishna Gana Sabha 
Bharatanatyam by Narthaki Nataraj, Chennai    January 13, 2004 @ Y G P Auditorium for Bharat Kalachar 
Bharatanatyam by R Vineeth, Chennai